آموزش بستن کراوات ساده

آموزش بستن کراوات ساده

برای بستن کراوات با گره ساده طبق تصویر مراحل زیر را انجام دهید.

  1. ابتدا کراوات را به صورت پشت و رو روی گردن خود قرار دهید، به گونه‌ای که بخش پهن کراوات سمت راست و بخش باریک آن سمت چپ قرار بگیرد. نوک بخش باریک کراوات را کمی بالاتر از ناف خود قرار دهید. (این فاصله به قد شما و طول و اندازه گردن هم بستگی دارد.)
  2. بخش پهن را از زیر بخش باریک به سمت چپ ببرید.
  3. بخش پهن را از روی بخش باریک بچرخانید و به سمت راست ببرید.
  4. بخش پهن را از زیر حلقه گردن به سمت بالا ببرید.
  5. بخش پهن را از داخل حلقه‌ای که در کراوات ایجاد کرده‌اید، پایین بیاورید.
  6. بخش پهن کراوات را پایین بکشید تا گره سفت شود. گره کراوات را بالا ببرید و روی یقه مرتب کنید.